Program kapsamında, Aziziye Belediye Başkanlığı’nın “Erzurum Aziziye Belediyesi Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası Projesi”, Palandöken Belediye Başkanlığı’nın “Palandöken Belediyesi Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi” ve Erzurum 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün “Erzurum 1.Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Enerjisi Nakil Hattı Projesi” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu desteklenmeye değer bulundu. Toplam bütçesi 25,4 milyon TL olan projelere Cazibe Merkezlerini Destekleme Programından 15,5 milyon TL destek sağlanması kararı alındı.

 

Uygulanacak projeler ile Erzurum ilinde 50 kişilik yeni istihdam sağlanması, günde 66,5 ton atık gübrenin değerlendirilerek kurulacak biyogaz tesisi ile 380 kWh elektrik enerjisi üretilmesi, ildeki termal potansiyelin değerlendirilerek 12 ay boyunca sebze üretimine yönelik iyi uygulama örneği niteliğinde 10 bin m2 kapalı alana sahip termal sera kurulması, ayrıca Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların elektrik giderlerinde ortalama % 14’lük bir azalma sağlanarak firmaların üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve bu suretle rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir.