Her ilde geniş katılımlı, kadınlara ve gençlere yönelik olmak üzere üçer adet toplantı organize edildi. Toplantılara ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sektör ve STK temsilcileri ile kadınlar ve gençlerden oluşan 443 kişi katılım sağladı. Çalıştay şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılar plan önceliklerini ve bu önceliklere dair politikaları puanladı ve öne çıkan politikaların uygulanmasına yönelik tedbirler oluşturuldu. İller bazında yoğun ilgi gören toplantılar yerel paydaşların görüşlerinin plana aktarılmasında önemli bir katkı sağlayacak. Düzenlenen çalıştaylara katılarak değerli görüşlerini paylaşan tüm bölge aktörlerine teşekkürlerimizi sunarız.