Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile “Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve konu hakkında Engelliler Meclisi ile röportaj yapmak için Ankara’dan Erzurum’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Proje Görevlisi Psikolog Emel Zoraloğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ile Kent Konseyi binasında görüşerek Erzurum’daki engelliler açısından değerlendirilen proje üzerinde istişare, talep ve öneriler masaya yatırıldı.

Yaklaşık iki saat süren proje değerlendirme toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Proje Görevlisi Psikolog Emel Zoraloğlu Bakanlık tarafından hazırlanan 14 soruyu Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na iletti. Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu Erzurum’daki engellilerin talep, beklenti ve önerilerini betimleyen cevaplar vererek proje’nin pilot ili olan Erzurum ayağı da başlamış oldu.

Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi hakkında basına demeç veren Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, projenin temel amacı, politika geliştirme ve karar alma sürecine daha aktif demokratik katılım yoluyla ve temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişiminin desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Projenin ayrıca Sosyal Politika ve İstihdam Faslı” başlığı altında yürütülecek katılım müzakerelerine de katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişkilerinde bugüne kadar attığı pek çok öncü adıma bir yenisini daha ekleyerek, ‘Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi hayata geçiriyor. Bu projenin 10 pilot il’inden biriside Erzurum’dur. Proje hakkında röportaj için Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisini tercih eden Bakanlığımıza teşekkür ederiz.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Proje, AB’ye aday bir ülke olan Türkiye’nin de faydalanmakta olduğu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession-IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “Demokrasi ve Yönetişim” sektörü temelinde başlatılmıştır. Bu bağlamda, Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüten Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu proje ile sosyal politika alanına müdahil STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, politika oluşturmada kamu ve STK’ların birlikte hareket edebilmelerine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.  Kamu-STK İşbirliği İçin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Projesi Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilip uygulanmaktadır. Sosyal politika alanında pek çok önemli sorumluluğu bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı programlamadan etki analizine kadar sosyal politika oluşturma ve uygulamanın tüm aşamalarında STK’ları önemli bir ortağı olarak görmektedir.  Üstelik sosyal politika ve insan hakları alanları başta olmak üzere STK’ları AB ile müzakere süreçleri içerisinde en önemli paydaşlardan biri olarak değerlendirmektedir. Bakanlığın Strateji Belgesinde STK’ların sosyal hizmetlere olan katkısına ve Sosyal Hizmet Merkezleri ile uzmanlaşmış STK’ların yerel düzeyde işbirliğine duyulan ihtiyacın altı çizilmiştir. Bu önemli amaca karşın, sosyal politika alanında STK’ların politika oluşturma, yürütme ve izleme süreçlerine dâhil edilmesine yönelik arzu edilen işbirliği düzeyinin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır”

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Projeye yerel düzeyde katkımızı sunarak, şehrimizdeki engelli hemşehrilerimizin talep ve beklentileri hakkında proje görevlisine detaylı bilgi vererek Bakanlığımızın projedeki hedeflerine ulaşmasında Engelliler Meclisimizin de katkı ve yardımının olması bizleri sevindirmiştir. “Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi” Erzurum’da ki ve tüm Türkiye’de engelli kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.