Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yola çıktıkları ilk günde bu yana ortaya koydukları ilkeleri etkin kılmanın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Büyümemizi ve atılımlarımızı; tüketicilerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın verdiği güçle devam ettirmekteyiz. Kollektif çalışma ruhunu hakim kılmak ve bu suretle ülkemize her anlamda katkıda bulunmak bizim için vazgeçilmezdir. Ortaklarımıza ve sorumlu olduğumuz insanlara karşı yönetim olarak gösterdiğimiz şeffaflık başarımızda önemli etkendir. Anadolu Kaplanları sıralamasında hedefimiz bir numara olmak. Bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Listede 2 şirketimizin olması da bunun güzel bir yansımasıdır. " dedi. 
"Hep birlikte başarıyı yakaladık"
Üretim ve istihdamı artırıcı gayretler içinde olduklarını belirten Başkan Yücelik, " Kısa ve uzun vadeli stratejik planlarla yolumuza devam ediyoruz. Son yıllarda hem mevcut tesislerinin kapasite oranlarını artırarak hem de farklı bölgelerde yatırımlar yaparak sektörde büyüyoruz. Ekonomist 500'deki sıralamaya bünyemizdeki SANÇİM 255'inci olarak ilk kez girerken, Samsun Çimento rakamları eklenmemiştir. Bu fabrikamızın rakamları da eklendiği takdirde sıralamada ilk onda olmamız kaçınılmazdır. Elbette ortada bir başarı varsa, bu ERÇİMSAN Holding oluşumuna destek veren herkesin katkısıyla olmuştur. Bize göre başarının en temel etkeni; her zaman uygun hedeflere yönelik zorlu çalışmalardır. Hedeflerini doğru belirlemeyen, bu hedeflere ulaşmak için zorlukları göze alamayan kişi ve kurumların başarılı olmaları mümkün değildir. Aşkale Çimento’nun; çeyrek asra yaklaşan ve özelleştirmeyle birlikte yakaladığı başarıları bu mantık içinde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.
"Kollektif ruhla zorlukları aşarız"
Türkiye'nin sahip olduğu özkaynakları ve insan kaynağı ile her türlü zorluğun altından gelebilecek güçte olduğunu hatırlatan Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Son dönemde yaşadıklarımız bir kez daha gösterdi ki, Türk insanının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde karşısında hiç bir beşeri güç duramaz. Mensubu olduğumu medeniyet ve mevcut enerjimiz herşeyin üstesinden gelmemize yeterlidir. ERÇİMSAN Holding oluşumu bu anlamda önemlidir. 25 yıldır yoluna devam eden ve kollektif ruhun neleri başarabileceğini gösteren ERÇİMSAN oluşumu, sadece ekonomik anlamda değil ortaklık kültürü açısında da dikkat çekmektedir. Kollektif çalışma ruhu, yüksek teknolojisi, rekabet gücü, dinamik organizasyon yapısı, sağlam pazarlama ağı, hızlı karar verebilme yeteneği, rekabet edebilirliği ve tüm yönetim süreçlerindeki sürdürülebilir çözümleriyle ülkemize hizmet etmeye gayret edeceğiz. " dedi.
"Araştırma ve geliştirmeye önem veriyoruz"
Anadolu Kaplanları sıralamasında sektöründe ikinci olan Aşkale Çimento'nun marka değerini araştırma ve geliştirme çalışmaları ile daha da artıracaklarını vurgulayan Başkan Yücelik şöyle konuştu, "Yeniliğe açık ve yeni şeyler üreten bir şirket olmanın AR-GE birimlerinde geçtiği gerçeğinden yola çıkarak, hızlı adımlar atmaya başladık. Oluşturduğumuz laboratuarlarla kalite kontrol ile birlikte ürün çeşitliliği de artık daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Şirketimiz Aşkale, Trabzon, Erzincan, Gümüşhane, Van, Bilecik ve Samsun’daki fabrikaları ile sektöründe önemli bir aktör haline gelirken; Erzurum, Ağrı, Aşkale, Trabzon, Beşikdüzü, Tirebolu, Rize, Bilecik, Bursa, Amasya, İstanbul ve Tokat’taki hazır beton tesislerimizle dinamik olan yapısını güçlendirmiştir"