Aydın, ’Erzurum’da 83961 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 9373 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Devam eden çalışmalarla 7458 8 hektar alanın daha 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

 Erzincan’da Arazi Toplulaştırma çalışmaları Devam etmektedir

 Erzincan’da 176000 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırmalarının 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir.

 Ağrı’da 5364 hektar Arazi Toplulaştırıldı

 Ağrı’da 62835 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zaman kadar 5364 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanmıştı. Devam eden çalışmalarla 57471 hektar alanın daha 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir. ‘dedi.

 Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte olduğunu belirten Genel Müdür Aydın, ‘Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalmaktadır. ’dedi.

 Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

 Arazi toplulaştırma çalışmalarınınekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir.Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.  ‘’dedi.

 

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın,’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.

Toplulaştırma nedir?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir.