Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Programına başvuran 54 üniversiteden Atatürk Üniversitesinin de içerisinde yer aldığı 10 üniversite akredite sürecine alınmaya hak kazandı.

2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 10 üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcıları ile kalite süreçlerinden sorumlu öğretim üyelerinin katılımıyla çevrimiçigerçekleştirilen toplantıya, Atatürk Üniversitesinden Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz katıldı.

Toplantıda üniversite yöneticileriyle bir araya gelen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 10 üniversitenin değerlendirileceğini belirterek, üniversitelerin akreditasyon konusundaki çalışma ve isteklerinden ötürükatılımcılara teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından 2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılacak işlemler ve yöntem ile ilgili teknik bilgilerinverildiği toplantının ikinci bölümünde ise üniversiteler adına söz alan Rektörler, süreç içinde kurumlarının gelişmeye açık yönleri konusunda yaptıkları çalışmaları  paylaştılar.

“KAP İLE Çok Değerli Kazanımlar Elde Edeceğiz”

Sürecin benimsenmesi, geliştirilmesi ve örnek uygulamalar konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu sürecin üniversitelere değer katacağını ifade ederek, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sürekliliğinin sağlanmasında akreditasyon uygulamalarının etkili olacağınısöyledi.

Rektör Çomaklı: “2020 Ocak ayından bugüne kadar Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi aracılığı ile 55 programın akreditasyonu için öz değerlendirme raporunu kanıtları ile hazırladık ve 30 program için resmi akreditasyon başvurumuzu yaptık. Hedefimiz 2021 Ocak ayı itibari ile ülkemizdeki üniversiteler arasında akredite olan program sayısı bakımından ilk 5 üniversite arasına girmektir.Bu yönde attığımız adımlarınkurumsal akreditasyon süreci için de oldukça önemli olduğu kanaatindeyim.”

KAP sürecine üniversite olarak her türlü katkıyı vereceklerini ve alt yapı anlamında da hazır olduklarını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk ÜniversitesininKurumsal Akreditasyon Programına dahil olması ile çok değerli kazanımlar elde edeceğini vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından belirlenmekte ve belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturulmaktadır. Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir.