Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yaşar Yıldırım: “Her gün değişen ve gelişen dünyada bilimsel ve teknolojik değişimlere ayak uyduramayan ülkeler geri kalmaya mahkumdurlar. Dünya ülkeleri arasında layık olduğumuz yeri alabilmek ve varlığımızı yükselerek sürdürebilmek için yeni vizyonlar geliştirmeliyiz.

Bu hususta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin 2023 Vizyonu çerçevesinde, Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesini belirlemiş bulunmakta olup biz de Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu konuda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Bugün eğitimin kılcal damarları olan siz öğretmen ve yöneticilerimize 2023 Eğitim Vizyonu hakkında bilgi vermek amacıyla sayın bakanımızın da bilgileri dahilinde ilimize davet ettiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin hazırlanmasında da katkıları olan Sayın Dç. Dr. Erol DURAN hocamıza teşriflerinden dolayı hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.” dedi.

Açılış konuşmasından sonra Uşak Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü  Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol DURAN 2023 Vizyon Belgesi Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı çerçevesinde konferans verdi. 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin felsefe ve uygulama alanları olmak üzere iki temele dayandığını belirten Duran. “Eğitim Sayın Bakanımızın da dediği gibi bir toplum ödevidir, bunun için tüm paydaşların bu meseleyi sahiplenmesi çok önemlidir. Biz de il il gezerek vizyon belgemizi anlatıyoruz.” dedi.

Şahsiyet Sahibi Öğrenciler Yetiştirmeliyiz

Sayın Erol Duran, beceri ve tasarım atölyelerinin tüm okul kademe ve türlerinde kurulacağını ifade ederek “Bir meslekle ilişkilendirilerek kurulacak olan bu atölyeler, öğrencilerin yaratıcılık ve el becerisini geliştirmesi açısından çok önemli. İnsanın kendini bilmesi, akıl ve kalple bir çalışması, yerel ve evrensel boyutta düşünmesi gerekir. Beceri ve tasarım atölyeleri, çocukların sportif, sanatsal, kültürel çalışmalarını yapabileceği, el becerisi kazanabileceği, her yörenin kendine özgü becerilerini ortaya çıkarabileceği işlikler olacak. Vizyon Belgesinde şahsiyetin ve iradenin öneminden bahsediliyor. Sanat, spor ve edebiyatın en az bir dalı ile ilgilenen çocuğun şahsiyeti gelişir. Çünkü şahsiyet, yalnızca duygu dalgalanmaları ile oluşur.” dedi.

Tüm Eğitim Kademelerinde Yenilikler Gelecek

Okullarda ders saatlerinin ve çeşitlerinin azaltılarak derinleşmeye, kişiselleştirmeye ve uygulamaya daha fazla zaman ayrılacağını ifade eden Duran, eğitim sisteminde çocuğun kendini bulmasıyla ilgili çalışmalara ağırlık verileceğini kaydetti.

 

Vizyon Belgesinin stratejik hedefleri ile bilgi veren Doç. Dr. Erol Duran sözlerine şöyle devam etti: “5 yaş erken çocukluk eğitiminde zorunlu olacak. Okul öncesi eğitimde ortak kalite standartları belirlenecek. Kırsal kesimdekilerin okula erişimi için esnek zamanlı ve alternatif ders saatleri getirilecek.

Temel eğitimde kurulacak olan okul mahalle spor kulüpleri ile çocukların zihinsel ve bedensel yönden gelişimi desteklenirken onları bilgisayar başından kaldırıp aktif spora yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Dilimizin korunması, temel eğitimin omurgası olacak. Çocukların değerlendirilmesi, not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak. Özel eğitimde mobil platformlar kurularak yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapılacak. Özel yetenekli öğrenciler için Bilim ve Sanat Merkezleri yeniden tasarlanacak, ileri öğrenme düzeyi ile ilgili materyal ve model geliştirilecek.

Yabancı dil eğitiminde tek tip uygulamadan vazgeçilerek mobil teknoloji ile desteklenen ve bölgenin ihtiyacına uygun olarak şekillendirilen bir dil eğitimine geçilecek. Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve saatleri azaltılacak, öğrenciler kendi yetenek ve mizacına uygun dersleri seçebilecek. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde çalışan öğretmen ve okul yöneticileri için kriterler belirlenecek. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler, üniversitelerin laboratuvarlarından faydalanabilecek.

İmam Hatip okullarında Arapça ve İngilizce yaz okulu açılacak, akademik ders saati ve türü azaltılacak. Mesleki eğitimde döner sermaye gelirinden alınan %15’lik kesinti, %1’e indirilecek. Türkiye’nin rekabet gücü yüksek milli savunma sanayi sektörüne ara elaman yetiştirilecek. Öğrencinin pratik olarak gerçek iş ortamlarında kalma süresi artırılacak. Üretilen başarılı projelere mikro kredi desteği sağlanacak. Hayat boyu eğitimde ise örgün eğitim çağı dışına çıkmış bireyler için müfredat sadeleştirilecek.”

Aklın ve Kalbin Tekilliğini Yakalamalıyız

Doç. Dr. Erol Duran, “Her eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir. Çağın ve geleceğin beceriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı ve ahlaklı çocuklar yetiştirmeliyiz. Aklın ve kalbin tekilliğini yakalamalıyız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın sonunda tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yaşar Yıldırım tarafından Doç. Dr. Erol Duran’ a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.