Pilot uygulaması Erzurum’da başlayacak olan, inovatif fikir sahibi gençlerin hayallerindeki projelerini hayata geçirme ve geliştirme imkanı bulacağı projeyle ilgili istişare toplantısı DAP İdaresi’nde yapıldı.
Projede gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantıya, DAP İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman, ile ETÜ’den proje yürütücüsü akademisyenler ve DAP İdaresi personelleri katıldı.
Mucitbank Projesinin, bu ülkenin geleceğini omuzlayacak olan gençlerde icat kültürünün geliştirilmesi ve yeni neslin teknolojiyi, beyin ve zaman öldürme aracı olarak değil, bilim ve yenilik üretme aracı olarak kullanmasında oynayacağı role ve önemine vurgu yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. DAP Bölgesindeki Kalkınma Ajanslarının da izlediği toplantıda, Mucitbank için içerik geliştiren genç ekip tarafından bir sunum yapıldı.
Sunumu yapan ekip sorumlusu Ali Necip NURSOY, Mucitbank’ın işletme modeli ve gruplandırılmış atölyeler ve eğitim içerikleri ile gruplandırılmış ekipman hakkında detaylı bilgiler sundu. Marangozculuktan-seracılığa, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarından, insansız hava araçlarına ve uzay teknolojisine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan Mucitbank’tan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, okul çağında olup, okul dışında kalan çocuklar ve gençler de yararlanacak. Tüm yaş kademeleri için bir sosyal İnovasyon merkezinin de bulunduğu Mucitbank ta çocuklar ve gençlerin kendilerini ve projelerini ifade etmede özgüven ve deneyim kazanmaları da amaçlanıyor.
Eğitim ve icat çıkarma faaliyetlerinin yanı sıra, daha ilkokul düzeyinden ürün için markalaşma ve ticarileştirme süreçlerine dair de kavram ve süreç eğitimlerinin yapılacağı ve girişimcilik kültürünün en erken yaşta aşılanacağı bildirildi. Erzurum ilinde başarılı olması halinde, tüm bölgede yaygınlaştırılmasına ve Türkiye’ye model olarak sunulmasına karar verilen Mucitbank Projesi Toplantısı sonrası tüm katılımcılar, Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Derslikler Yerleşkesinde devam eden Mucitbank tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgi aldı.
Ağırlıklı olarak gönüllülük esasına dayanan proje kapsamında, eğitimler 4 kur halinde, her kur bir dönemi kapsayacak şekilde ve 2 yıla yaygın olarak planlandı. Kurlarda; kendin Yap, Bilim Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Temel ve Orta Robotik Eğitimi, Orta Mekanik Atölye, Modelleme, 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi, İleri Arduino Eğitimi, İleri Mekanik Atölye, Serbest Ürün Çıkarma süreçleri yer alıyor.