2018 yılı Merkezi Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Millet düşmanlarının, vesayetçilerin, iç ve dış hainlerin aleyhine ne gibi iş ve eylem varsa altındaki imza milletin adamına aittir, Recep Tayyip Erdoğan’a aittir elhamdülillah. Millet lehine ne varsa, hangi tarihî karar, hangi büyük eser varsa altındaki imza milletin bağrından kopup gelen bir büyük lidere Recep Tayyip Erdoğan’a aittir şükür’ dedi.
Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde konuşan Milletvekili Aydemir, “Cumhurbaşkanımız bizim liderimiz, , önder diye kabul ettiğimiz bir isimdir” kaydını düştü.
Aydemir ithamları telin etti
Konuşmasında CHP’li bir Belediye Başkanı ve CHP Parti Sözcüsünün ithamlarını telin eden Milletvekili Aydemir, “Bir belediye başkanı, , bir ilçe belediye başkanı ayaklanma çağrısında bulunuyor, halkı ayaklanmaya davet ediyor ve orta yerde “Korku iklimi var.” deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Orta yerde bir diktatörden bahsediliyor. Bu nasıl bir çelişkidir, tenakuzdur? Ve bir parti sözcüsü çıkıyor, ağzında hiçbir ölçü kalmadan Cumhurbaşkanımıza ağzına gelen isnatlarda bulunuyor. Bunu özellikle ben de burada söz almışken kınamak istiyorum, kınıyorum ve hepimizin, az önceki konuşmacının ifade ettiği gibi, lisanımıza, dilimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çiziyorum” dedi.
Aydemir: “TBMM millet iradesinin tecelligahı”
TBMM Bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, TBMM’nin millet iradesinin tecelligahı olduğunu, bu muazzez kuruma 15 Temmuz da hainler tarafından saldırıda bulunulduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, “Bir tespittir ki milletvekilinin en mümtaz görevlerinden birisi kanun yapmaktır. Özellikle bütçe kanununa temel teşkil eden Komisyonumuzdaki görüşmelere yasama faaliyetlerimiz arasında en mühim yeri tutar. Hele görüştüğümüz bütçe millet iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi bütçesi ise yaptığımız görev daha şerefli, daha mesuliyetli bir mahiyete bürünüyor.
Gazi Mustafa Kemal üyesi olmaktan büyük gurur ve onur duyduğumuz bu yüce Meclisin açılışını duyurduğu telgrafta Türkiye Büyük Millet Meclisinin sivil ve askerî makamların üzerinde olduğunu ifade ediyor Sayın Başkanım. Daha cumhuriyet ilan edilmeden Meclisin en üst makam ve merci olarak belirlenmesi başlı başına çok büyük bir hadise, çok büyük bir yenilikti. Türkiye Büyük Millet
Meclisi için söylüyorum bunu. Devletimizin kurucusu hayatının her safhasında bu tespiti dile getirmiştir. Meclisin her türlü kurum ve kuruluşun üzerinde yer aldığını ifade etmiştir. Ancak çok uzun bir dönem bir çelişkili hâl üzerinde yaşadık, tenakuzlar içerisinde yürüdük. Şöyle ki: Kendilerini “Atatürkçü” olarak takdim eden askerî ve sivil vesayet odakları yüce Meclise ram olmaya bir türlü
yanaşmamış, hatta onun yüksek iradesine türlü bahane ve tutarsız gerekçelerle ipotek koymayı rejim savunuculuğu olarak takdime yeltenmişlerdir. Demokrasi tarihimizi darbelerle, gizli ve açık çeşit çeşit müdahalelerle kirleten vesayet odaklarının ve dışarıdan destekli hain piyonların son vahşetleri hepimizin malumu: 15 Temmuz kanlı darbe girişimi” dedi.
Aydemir’den gazi meclis vurgusu
15 Temmuz’daki hain girişim karşısında TBMM üyelerinin milli iradeye yakışan bir dirayet ve basiret sergilediğini, kaydeden Milletvekili Aydemir, “Milletin kalbine bomba yağdıran hainlere şerefle direnen milletvekillerimiz, başta Sayın Başkanımız olmak üzere, 2’nci kez Gazi Meclis olmanın onurlu tahtına oturmuşlar, Meclisimizin müseccel şan ve şerefini bir kere daha bütün dünyaya göstermişlerdir. Milletin şanlı destanında milletin önünde, yanında, ardında saf tutan kıymetli milletvekili arkadaşlarımı bu vesileyle bir kere daha kutlamak istiyorum. Aziz milletimiz bilsin ki tıpkı dünyanın gıptayla ayakta alkışladığı ve sonuçları karşısında ihtiramla ayağa kalktığı istiklal mücadelesinde ve 15 Temmuz şanlı destanında olduğu gibi, bundan böyle de istiklal ve istikbalimize kasteden dâhilî ve haricî düşmanlara aynı kararlılıkla göğsümüzü siper etmeyi onurlu bir görev sayacağız. Böyle bir Mecliste bütçe yapma onurunu bize bahşeden Rabb’imize şükürler olsun. Bu yüce Mecliste tecelli eden halk iradesinden mülhem hak iradesi sonuna kadar payidar olsun istiyoruz. Meclis bütçemiz de hayırlı olsun” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yıldızı parlayan bir ülke durumuna kavuştuğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, “Bir başka şükür ifadesini özellikle kayda geçmek istiyorum. Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. Sebep şu: Anayasa’nın tarif ettiği şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini hakkıyla temsil eden bir muhterem Cumhurbaşkanına sahibiz. Bir güzel, bir özel tespit var, Bir yazarımız diyor ki: “Talihin ve tarihin milletlere güldüğü anlar vardır.” Bunu bir başka yazar “yıldızın parladığı anlar” diye tarif ediyor, Milletler tarihî için söylüyor bunu. Hiç şüphesiz, bunun aksi zaman dilimleri de var. İstanbul’un fethi, tarihin milletimize güldüğü andır, talihimizin, bahtımızın açık olduğu gündür, yıldızın parladığı zamandır ama Viyana bozgunu tam aksini ifade etmiştir. Sevr, talihin de tarihin de milletimize yüzünü ters döndüğü; şanlı istiklal mücadelesi, millî talihin yüzümüze güldüğü bayram anıdır” dedi.
“15 Temmuz felaketi, talihimizin karardığı, hemen akabinde bir büyük destanın yazıldığı, bahtımızın açıldığı muhteşem zaman dilimidir. Yani aynı gün hem talihin karardığı ama elhamdülillah- akabinde yıldızının parladığı gündür 15 Temmuz” diyen Milletvekili Aydemir, “Cumhurbaşkanlığı bütçesi vesilesiyle hiç mübalağa etmeden bir hakkı teslimi vazife biliyorum. Ülkemizin son on altı, on yedi yılına vicdan penceresinden dikkatle baktığımızda göreceğimiz net ve kati manzara şudur: Bu zaman zarfında millet düşmanlarının, vesayetçilerin, iç ve dış hainlerin aleyhine ne gibi iş ve eylem varsa altındaki imza milletin adamına aittir, Recep Tayyip Erdoğan’a aittir elhamdülillah. Millet lehine ne varsa, hangi tarihî karar, hangi büyük eser varsa altındaki imza milletin bağrından kopup gelen bir büyük lidere Recep Tayyip Erdoğan’a aittir şükür. Bayrak hassasiyetinde, ecdat sadakatinde, inanç titizliğinde, liderlik kabiliyetinde tartışılmaz bir büyük siyaset adamının çehresi belirir karşınızda bu zaman dilimlerinde. “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” diye haykıran bir vatan aşığı millet evladının sesi çınlar kulaklarınızda. O sesin sahibi Recep Tayyip Erdoğan’dır. İşte, şu anda bu müstesna devlet adamının vatan nöbeti tuttuğu Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. Milletin hudutsuz sevgisi onun manevi bütçesidir. Bunun da özellikle altını çiziyorum. Kabul edeceğimiz mali bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum Cenab-ı Hak’tan” açıklamalarında bulundu.
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde de görüşlerini paylaşan Milletvekili aydemir, şunları kaydetti: “Sayıştayımız hakikaten çok hususi bir kurum. Osmanlı’dan bize miras kalan, kıtalara hükmetmiş imparatorluğumuz ile cumhuriyetimiz arasında köprü vazifesi gören cihanşümul bilgi ve birikimleri genç devletimize aktaran muazzam ve muhteşem bir kuruluşumuz, hakikaten böyle Sayıştay. İftihar kaynağımız, göz bebeğimizdir. Bu mümtaz kuruluşumuzun bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütçe yapma sorumluluğunu taşıyan yüce Meclisin aynı zamanda. Aynı zamanda millet adına denetim yapma gibi temel görev ve sorumlulukları da bulunuyor. Yasama kadar önem taşıyan bu sorumluluğun sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi en yüksek denetim kurumu olan Sayıştayımız ile Parlamento-Parlamento komisyonları arasındaki ilişkiler önem taşıyor. Malumunuz Hükûmet, devlet bütçesinin Parlamento tarafından onaylandığı biçimde uygulanmasından sorumludur.
Bunun temelinde yüce Meclisin yüksek kurumlardan yasalar çerçevesinde istifadesi önem taşımaktadır. Özellikle KİT’ler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine tabi kuruluşların etkili bir Meclis denetiminde Sayıştayımızın oynadığı rol büyüktür. Bir yandan Sayıştayın ihtiyaç duyduğu imkânlar bakımından takviyesi, diğer yandan insan kaynakları bakımından arzu edilen
seviyeye ulaşması sağlıklı bir Parlamento denetimi açısından elzemdir. Sayıştayın Parlamentonun denetim iradesi ve enerjisine pozitif katkı sağlayacağı bir rol benimsemesi millî iradenin kurum ve kuruluşlarının düzgün işlemesine katkıda bulunması hayati bir görev ve sorumluluktur, onurlu bir vazifedir. Kamunun en yüksek ve yüce sorumluluklar almış Sayıştay denetçileriyle Meclis tarafından seçilmek gibi bir mazhariyete muhatap olan Sayıştay üyelerinin faaliyetlerini bir yüksek yargıç hassasiyetiyle vicdani ölçüler içinde yapmaları büyük önem taşıyor. Meclis adına denetim yapan, kamu gücü kullanan denetçilerin denetim görevi yanında eğitici, öğretici bir anlayışla görev yapmaları gerektiği kanaatindeyim.”
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında Kamu Denetçiliği Kurumu ve MİT bütçesi üzerinde de görüş beyan eden Milletvekili Aydemir, Kamu Denetçiliği Kurumu yönetiminin başında mümtaz bir şahsiyetin bulunduğunu ifade ederek, “Meclis zemininde hakikaten çok katkı sunmuş, devletimize, milletimize fikirleriyle, görüşleriyle, duruşuyla bir özel isim Kamu Denetçiliği Kurumunu temsil ediyor. Kendisine hayırlı olmasını özellikle buradan ifade ediyorum. Bütçe de hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
Aydemir’den MİT’e övgü
MİT’in Millî bir kurum olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, “Allah’ın izniyle çok daha mukavim bir hâle geldi bu kurumumuz, çok daha özel hizmetler yapıyor, daha da iyi olacak. FETÖ'cü imansız yapılardan arınan bütün kurumlarımız çok daha berrak bir hâl üzere yürüyorlar. Millî İstihbarat Teşkilatımızın da şu anki hâli katkı sunmanın ötesinde çok zirve bir hâldir. Bütçelerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.