Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği (IPRU ), TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde 2. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. IPRU'nun Genel Kurulu'na; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, IPRU Yönetim Kurulu Başkanı A.Fatih Tamay, IPRU Yönetim Kurulu Üyesi Mr Mirko Vucınıc, IPRU Başkan Yardımcısı Mr Agustin Hagıuve ve üst düzey bürokratlar katıldı. Genel Kurulda "Üye ülkelerde Karayolu Yolcu Taşımacılığının Geliştirilmesinde IPRU'nun Rolu ve Önemi" üzerine bir sunum gerçekleştiren Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de ulaştırma sektöründen ulaşım sistemindeki öncelikleri kadar bir çok konuya vurgu yaptı.
"İyi bir ulaştırma kalkınmışlığın ölçütüdür"
Dünyada siyasal, sosyal ve teknolojik anlamda birçok değişimin ve gelişimin yaşandığını belirten Milletvekili Ilıcalı, bu gelişmelerin lokomotif gücü olarak ulaştırmaya dikkat çekerek "Ulaştırma, tedarik zincirinin temelini oluşturduğundan, ekonomilerin en önemli unsurudur. İyi ulaştırma ağları iç pazarın düzgün şekilde işlemesine, ekonomik büyümeye ve refahın artırmasına doğrudan katkı sağlar. İyi bir ulaştırma ağı, ülkelerin kalkınmışlığı konusunda en önemli ölçütlerden birisidir. Ulaştırma aynı zamanda çağdaş bir medeniyet ölçütüdür. Toplumların ekonomik ve sosyal gelişimine, kültürel etkinliklerin yaygınlaşmasına ve insanların hareketliliğinin gelişmesine etki eder. Ulaştırmaya verilen değer ve 'İnsan Odaklı Hizmet, Hizmet Odaklı İktidar' anlayışı ile 2002 yılında 'Gidemediğin yer senin değildir.' diyerek çıktığımız bu yolda, yolumuzu düzeltme, yolumuzu geliştirme ve insanımızı güvenli bir geleceğe emin adımlarla taşıma mücadelesi başlattık. 1923 yılında 'Erişebilirliği Sağlayan Yollar' olarak çıkılan karayolu serüveni, 2003 yılında, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenli, ekonomik ve rahat bir karayolu ulaşımını sağlamak ve trafik kazalarını asgariye indirmek için 'Bölünmüş Yollar' anlayışı ile devam etmiş, 2013 yılından itibaren ise çağın gereklerine ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 'Akıllı Yollar' anlayışı yatırımlarda kendisini göstermiştir." dedi.
"Karayolu yolcu taşımacılığı gelişiyor"
Karayolu ulaşımında sağlanan gelişmelerin, karayolu yolcu taşımacılığının da gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Ilıcalı "2002 yılında Türkiye’de Devlet yolu, il yolu ve otoyollar üzerindeki gerçekleşen yolcu taşımaları 163 Milyar 327 Milyon yolcu-km iken bu oran yaklaşık yüzde 46'lık büyüme ile 2016 yılında 300 Milyar 852 Milyon yolcu-km 'ye ulaşmıştır. Tüm bu süreçte, yani 2003-2016 yılları arasında karayolu sektörüne 193 Milyar TL harcama olmuş. 2003 yılına kadar sadece 6 bin 101 km bölünmüş yol yapılabilmişken, 13 yılda bu rakam yaklaşık 20 bin km çıkarılmıştır. Sadece 6 ili birbirine bağlayan bölünmüş yol ağı varken, 75 ilimizi birbirine bağlayan bölünmüş yol ağına sahip olduk. Yol ağımızın yüzde 36,5 bölünmüş yollardan oluşmakta iken, ağımızdaki trafiğin yüzde 80’i bölünmüş yollarla sağlanmaktadır. Bu trafik dağılımı bölünmüş yol yatırımlarının iyi planlandığını da göstermektedir." diye belirtti.
"Taşıtlara değil insana öncelik verilmeli"
İyi tasarlanmış bir ulaşım sistemi öncelikleri arasında "Taşıtlara değil insana öncelik verilmeli" diyen Ilıcalı, ulaşım sistemleri önceliklerini; "Yatırım ve işletmecilikte kaynakların verimli ve etkin kullanımını sağlayan, Mevcut ulaşım altyapısının kapasitesini en üst düzeyde kullanan, Çevresel, kentsel, insani ve tarihi değerleri bozmayan aksine koruyan ve destekleyen, Toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitliği sağlamada katkıda bulunan, Modern teknolojileri kullanan Sistemler olması gerektiği değerlendirilmektedir." şeklinde açıkladı.