AYDEMİR ERZURUM BEKLENTİLERİNİ AKTARDI
Erzurum’da İpekyolunu ifade eden tarihi çarşı ve hanların bakanlık uhdesinde, tarihi geçmişiyle bağdaşan kıvamda ihyasını isteyen Milletvekili Aydemir, Erzurum’da İpekyolu Araştırma Enstitüsü kurulmasını, ilde uluslararası boyutta Asya, Ön asya, Ortadoğu ve Balkanlar ekseninde İpek Yolu Ticaret Fuarı organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve İpek Yolu ticaret festivalinin düzenlenmesini talep etti.
‘ERZURUM’DAKİ İPEKYOLU YADİGARLARI İHYA EDİLMELİ’
Erzurum’un, İpek Yolu üzerinde kurulmuş, ticarette Avrupa ve Asya arasında bir tarih ve ekonomi köprüsü olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İpek Yolu ticaretinin gereği olarak tesis edilmiş, onlarca tarihî çarşı ve hana malik Erzurum. Ne ki bu ecdat yadigârları ve İpek Yolu miraslarının ticaretteki yeni küresel anlayışımız ölçüsünde ihyası ve tanıtımı gerekli ve hakikaten çok zaruri. Bakanlığımızın İpek Yolu ticareti noktasında bu han ve çarşılara yeni bir yaklaşım getirmesini, ihya edilerek bu çarşıların tarihî işlevlerine kavuşturulmasını, her tarihî çarşıda İpek Yolu ticaretini ifade eden bilgi merkezleri oluşturulmasını talep ediyoruz ve bunu şart görüyoruz. ‘dedi.
AYDEMİR’DEN İPEK YOLU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TALEBİ
Erzurum ile ilgili beklenti sunumunda, ‘Artık bellidir ki ticaret sektörü ekonomimizin bel kemiği, İpek Yolu da ticaretteki yol haritamızdır. Buna dair kültürel ataklara ve kayıtlara ihtiyaç vardır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘O sebeple, Erzurum’da Bakanlığınızın öncülüğünde, üniversitelerimizin de katılımıyla bir İpek Yolu Araştırma Enstitüsü kurulmasını da burada kayda geçiyorum, teklifte bulunuyorum. Böyle bir enstitünün kuruluşuyla birlikte İpek Yolu tarihi hem vuzuha, açıklığa kavuşacak hem de genç girişimcilerimiz ecdadın ticari dehasını kavrayacak, bilgi çağının gerekleriyle yeni ticari projeler de üretebileceklerdir. ‘ ifadesini kullandı.
ERZURUM TİCARET SEKTÖRÜNE YENİ HEYECAN
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da, İpek Yolu’nun Anadolu’daki merkezi şehrinde, Bakanlığımızca her yıl bir İpek Yolu Ticaret Fuarı organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve İpek Yolu Ticaret Festivali yapılmasını teklif ediyoruz. Böylesi bir organizasyonla Japonya’dan Çin’e Asya’nın, İran’dan Ürdün’e Orta Doğu’nun ve Ön Asya’nın, Macaristan’dan Romanya’ya Avrupa’nın ticari dikkatleri bölgemize yönelecek, bu da beraberinde ekonomik büyümeye dayanak olacaktır.’ dedi.
AVM YAPILANMASI VE ESNAFIN BEKLENTİLERİ
Beklenti sunumunun son bölümünde AVM yapılanmasının kent esnaf ve sanatkarı üzerindeki ticari etkisini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘AVM furyası hakikaten şehirlerde, özellikle Anadolu kentlerinde ticaret sektörüne çok ciddi sekte vuruyor. Onu da geçtik, ardı ardına açılan AVM’ler bir öncekini nakıs hâle getiriyor. Mesela, ben Erzurum’dan örnek vereyim, yakın zamanda çok ciddi bir yatırım hayatiyet buldu ama ondan önce, beş altı sene önce açılmış bir AVM vardı, hakikaten bulunduğu sahaya da ciddi işlerlik kazandırıyordu, hayatiyet vermişti. Bu açılınca orası şu anda bitti gibi, sönük bir hâle geldi. Ancak o açılırken de ondan önce açılmış olan o hâle düştü. Dolayısıyla, bilmiyorum, buna ilişkin ne yapılabilir? AVM açılımının da mutlaka bir zapturapt altına alınması lazım. Şehirler artık AVM’ler bağlamında birbirine benzer hâle geldi, nereye gitseniz aynı, aynı mağazalar, aynı vitrinler, vitrin düzenlemeleri bile aynı. Böyle olunca bir lezzet de ifade etmiyor. Buna Bakanlığımız kanalıyla, tabii, hukuki çerçevede nasıl müdahale edilir, onları bilemiyorum, araştırmak lazım, incelemek lazım ama bunun vatandaş nezdinde de bu neviden dillendirilmeleri var, bize yansımaları var, ben de bunu burada kayda geçiyorum. ‘ diye konuştu.