Çalıştaya Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, I. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır, Atatürk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ayhan Çelik, Oto Tamirciler Odası Başkanı Fatih Çiftçi’nin yanı sıra KUDAKA, KOSGEB, TSE, DAP, ATATEKNOKENT, sanayi temsilcileri ve öğretim üyeleri katıldı. 
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı yaptığı açılış konuşmasında, şehrin sanayisinin gelişmesi için üniversite olarak öğretim üyeleriyle laboratuvarlarla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek çalışmanın Erzurum için hayırlı olmasını temenni etti.
KÜSİ Strateji Belgesi gereğince Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan, 81 ili temsilen 96 öğretim üyesinin görev aldığı KÜSİ Çalışma Grubunun Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin, Erzurum ili üniversite sanayi çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi. Yapılan sanayi ziyaretleri ve anket çalışmaları sonucunda ide mühendis istihdam eden firma sayısının az olduğunu, buna bağlı olarak ürün geliştirmeye ve verimlilik artışına yönelik çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Bayram Şahin, Erzurum’da üretilen ürünlerin muadillerine göre uygun fiyatta olduğunu, bununla birlikte üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek yerelden alım yapmanın yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Üretim yapan ile alım-satan yapan firmaların vergi yüklerinin farklı olması gerektiğinin altının çizen Prof. Dr. Şahin Erzurum’un üretim merkezi olmasının hayal olmadığını aksine bölgeye özel teşvik ve desteklerle üretimin ihracata dönüşebileceği bir şehir olabileceğini ifade etti. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için önemli bir diğer hususun şehrimizde Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesinin ve bölgeye has verimliliği yüksek hayvan yetiştirilmesi ve hayvancılığa yönelik sanayinin geliştirilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla hayvancılığa yönelik "İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması gerektiğinin altını çizdi.
BSTB Ar-ge ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanı İlknur İnam konuşmasında, KÜSİ faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla illerin sosyo-ekonomik durumlarına özel modellerin hazırlanması için çalışma başlatıldığını ve pilot il olarak İzmir ve Erzurum’un belirlendiğini belirtti. Erzurum’un sanayi envanterinin incelendiği, katılımcıların işaret ettiği sorunlarının tartışıldığı çalıştayın sonunda şehrimizdeki iki üniversitenin öncülüğünde KOBİ’lere mentörlük desteğinin verilmesi, personel eğitimlerinin planlanması, işletmelere özel projelerin hazırlanması, sanayinin üniversite laboratuvarlarından yararlanması için programların yapılması gibi üniversite ile sanayinin etkin iletişiminin sağlanacağı eylemlerin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.