Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Doymuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız protokolü birlikte imzaladılar.
Protokol, ölçme ve değerlendirme merkezi alanında düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirleyecek.
Ayrıca ölçme ve değerlendirme alanında yürütülecek kurs faaliyetleri ile ilgili planlama, uygulama, organizasyon, belge tanzimine ilişkin esas ve yükümlülükleri de kapsayacak.
Öğretmenlere yönelik yapılacak bu faaliyet “Soru Hazırlama Teknikleri Kursu ile Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu” olarak verileceği bildirildi.