Günümüzde kanser, hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşmektedir.

Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/aşırı şişman olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa günümüzde kanserlerin %30-50’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığı da yüksektir.

Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 yılında, ülkemizin de yakın işbirliği içerisinde olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından düzenlenmiştir. Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Gününde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada kampanyalar düzenlenmektedir. Dünya Kanser Günü; yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık gününün geçmesinden çok sonraları da sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır. Bu kapsamda Dünya Kanser Günü dolayısıyla Erzurum MNG AVM'de, kanserin erken teşhis edilmesinin tedavi sürecine sağlayacağı katkı konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve onları bilgilendirmek amacıyla fotoğraf sergisi açılmıştır. Kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarının sergileneceği etkinlikte bilgilendirici materyallerin yer alacağı stant açılmıştır. Fotoğraf sergisi, 5 Şubat 2020 tarihi itibariyle bir hafta boyunca İl Sağlık Müdürlüğümüz fuaye alanında tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacaktır.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kanser alanında yoğun çalışmaları bulunan uluslararası saygın kuruluşlar, kim olursa olsun herkesin küçük ya da büyük eylemlerinin, uzun vadeli, olumlu değişimlere yol açacağını ifade ederek kişileri kanserleri önleme yolunda şu risk faktörlerinden kaçınmaya davet eder:

  • Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı,
  • Fazla kilolu veya aşırı şişman olmak,
  • Düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme,
  • Fiziksel aktivite eksikliği,
  • Alkol kullanımı,
  • Cinsel yolla bulaşan Human PapillomaVirus (HPV) enfeksiyonu,
  • Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlaramaruziyet,
  • İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti,
  • Kentsel hava kirliliği,
  • Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekan dumanı.

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi kapsamında bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisinde etkinliği artırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında ilimiz merkez ilçelerde meme ve rahim ağzı (serviks) kanser taraması yaptıran kadınlar arasında yapılacak olan çekilişle 50 kişiye ücretsiz olarak spor salonu üyeliği verilecektir. Kanser taramaları; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) , İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) de ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Meme kanseri tarama, 40-69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir mamografi çekimi,

Rahim ağzı kanserleri taramaları, 30 - 65 yaş arası kadınlar 5 yılda bir HPV-DNA veya smear testi,

Kalın bağırsak kanseri taramaları, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkekler 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGT) ile kanser taramalarını yaptırabilirler.

Bu kanser günü sağlığınıza vesile olsun kanser taramalarınızı yaptırın.