DES Genel Başkanı İshak Çelebi başkanlığında başlayan çalıştay, konular belirlendikten sonra tek tek ele alındı. Çözüm yöntemleri belirlendi.
Çalıştay da ana başlıklar altında şu maddeler ele alındı:
1- TEOG sınavına alternatif sınav sistemi önerileri,
2- Cumhurbaşkanımızın 10 bin ek atama sözü,
3- Sözleşmeli öğretmenlerin sorunları,
4- Kamuya ait okullara desteğin arttırılması,
5- Öğretmenlerin güvenliği ve disiplin sorunu,
6- Eğitim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi ve teşvikler,
7- Üstün zekâlılara yönelik akademik eğitim,
8- 3600 ek gösterge talebi,
9- Öğretmenlere kariyer basamakları hakkı,
10- Veli bilinçlendirme eğitimleri,
11- Mobbing
12- Dil birliğinde homojen yapının korunması,
13- Milli STK'lar ile işbirliği,
14- ''Asker Akademisyen'' modeli,
15- KYK personelinin sorunları
16- Eğitim fakülteleri kalitesinin arttırılması,
17- ''Milli bir eğitim sistemi'' teklifi