Erzurum’da bir restauranta düzenlene yemekte Ekonomi Bakanlığı heyeti ile bölge ihracatçıları biraraya geldi. Programa Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel ve işadamları katıldı.
Bugüne kadar Denizli, İzmir, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik illerinde yerleşik yaklaşık 721 firma Bakanlık heyetleri tarafından ziyaret edildi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez başkanlığında 60 kişiden oluşan heyet, Erzurum, Van, Elazığ, Erzincan ve Bayburt illerinde yerleşik 132 firmayı ziyaret etti.
Söz konusu ziyaretler, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mukaddes Nur Yılmaz başkanlıklarındaki 11 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edildi.
Firma ziyaretlerinde her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü temsilcileri, Bakanlığımız tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verildi.
İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dahilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; TUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; SBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; ÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Bakanlığımızca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verildi.
Firmalara, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri, yılsonuna kadar diğer bölgelerdeki illere yönelik olarak Bakanlık tarafından gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.