İki gün süren çalıştayın birinci günü Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonunda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Milletvekilli Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Kadın ve Demokrasi Derneği Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri, sosyal hizmetler uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatristleri, psikologlar, pedagoglar, eğitmenler, basın ve iletişim uzmanları, avukatlar, adli tıp uzmanları, emniyet ve din görevlileri, sosyologlar ile Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Erzurum KADEM katılımlarıyla gerçekleşti.
Çalıştayın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çocuk istismarının en mühim sebeplerinin bir dizi ihmalden kaynaklandığı belirterek “Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ihmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır. Ebeveyn veya bakıcının çocuğa sahip olduğu kaynaklarla orantılı bir yaşama alanı sağlaması gerekir” dedi.
“Bu Sorunlar Toplumun Her Kesimini İlgilendiren Sorunlardır”
Toplumların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yapıları göz önüne alınarak, üniversitelerin içinde bulunduğu toplumların gelecekleri için temel misyonlar üstlendiğine ve lokomotif görevi yaptığına dikkat çeken Rektör Çomaklı, “Çocuk ihmal ve istismarı konusunda alınacak her türlü önlemde, her türlü uygulamada, uygulamaların plan aşamasında, sorumluluk sadece bir kuruma yüklenmemelidir. Bu sorun bir sosyal sorundur ve sosyal sorunlar toplumun her kesimini ilgilendiren sorunlardır. Multi-disipliner bir bakış açısıyla örneğin tüm bakanlıkların, devlet kurumlarının işbirliği içinde olduğu bir çalışma yürütülerek ancak başarılı sonuçlar alınabilir. Çocuk ihmal ve çocuk istismarına karşı kurumlar gibi doktor, hemşire, polis, çocuk gelişimci, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat gibi meslek elemanları da-bir arada çalışmalıdır Yukarıda bahsedilen tüm çocuk istismarına sebep olan etmenlerin önüne geçecek plan ve programların hazırlanması, uygulanması gereklidir” diye konuştu.
“Öğretmen Adaylarının Bu Konuda Eğitim Alması Bizim Açımızdan Oldukça Önemli”
Çocuk istismarını anlamadan korumanın mümkün olmadığının altını çizen Çomaklı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ortaya çıkarılması, önlenmesi ve koruma konusunda daha nitelikli olunması gerektiğini biliyoruz. Hem gelecekte çocukları istismar etmeme hem de başkaları tarafından istismar edilmesini önleme açısından özellikle öğretmen adaylarının bu konuda eğitim alması bizim açımızdan oldukça önemli.
İnancımız çocuklara melek sâfiyeti yükleyerek onları melekle eşdeğer tutmuştur. Onların bu sâfiyetleri üzerine şekillenmeleri için gerekli zemini hazırlamak, ebeveyn başta olmak üzere tüm yetişkinlerin ve özellikle biz eğitimcilerin en temel görevidir. Bu vesile ile çalıştayın gerçekleştirilmesinde özverili katkıları olan Kadem Erzurum İl Temsilciliğinin değerli mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalıştayın verimli geçmesini, çocuklarımızın korunmasına yönelik, sürdürülebilir, etkin sonuçların, tedbirlerin alınmasına vesile olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.
Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar Atatürk Üniversitesi Turizm ve Uygulama Oteli konferans salonunda bir araya geldi. Çalıştaydaki oturumlarda öncelikle cinsel istismarın tanımının yapıldığını anlatan Kadın ve Demokrasi Derneği Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan şöyle konuştu: "18 yaşını doldurmamış her bireye karşı yetişkin ya da bir gurup tarafından güç hiyerarşisinden kaynaklanan bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi etkileyecek fiziksel ve ruh sağlığına zarar verecek önlenebilir tutum ve davranışların tümünü çocuk istismarı olarak tanımladık. Cinsel istismarın fiziksel, duygusal ve ihmal olarak çeşitli türlerini alt konu başlıklar halinde ele aldık" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 200 katılımcının bulunduğu ve 2 gün süren çalıştayda, çocuk istismarlarının tanımı ve sebepleri, istismarı önleyici genel yapılabilecekler ve çocuk istismarının hukuksal boyutları alanında uzman katılımcılar tarafından değerlendirild