Türkiye genelinde yüzlerce yerel gazete “Yerel basın destek bekliyor” ortak manşetiyle basılırken, radyo ve televizyonlarda konuya ilişkin haberler yapıldı, internet siteleri mektubun tam metnini yayınladı.
Yerel basının sorunları ve çözüm önerileri, dün bütün Türkiye’de, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun organizasyonuyla yerel medya kurumları tarafından gündeme getirildi. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından yerel basının sorunlarının çözümü amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan mektup, bini aşkın yerel gazete, radyo, televizyon ve internet sitesinde haber oldu.
Türkiye genelinde yüzlerce yerel gazete “Yerel basın destek bekliyor” ortak manşetiyle basılırken, radyo ve televizyonlarda konuya ilişkin haberler yapıldı, internet siteleri mektubun tam metnini yayınladı.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından yerel medya kurumlarının sorunları şöyle özetlendi:
1- 2017 yılı için Bakanlar Kurulu resmi ilan fiyat tarifesini yayınlamamıştır. Ekim ayında tarifenin yayınlanması büyük önem taşımaktadır.
2- İnternet Yasası çıkarılmalı ve bu alandaki belirsiz yapı ortadan kaldırılmalıdır.
3- Hazine, KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansları eli ile Anadolu’nun gazete, radyo ve televizyonları ile internet sitelerine destek paketi hazırlanmalıdır.
4- Gazete, radyo ve televizyonlar ile yasası çıkmış internet siteleri aynı mantık çerçevesinde düzenlenmeli, denetlenmeli ve mutlak surette desteklenmelidir.
5- Mesleki yapılanma yasayla düzenlenmeli, şantajcı habercilik önlenmeli, çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
“Yerel basının sorunları ve çözüm önerileri raporu”, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı tarafından bir süre önce Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na da dosya olarak sunulmuştu.